preskoči na sadržaj
 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

Za natječaj objavljen dana 25.01.2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA INFORMATIKE utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 21.02.2022.

Anela Mustafić

12:30

Renato Budimir

12:45

Mersiha Softić

13:00

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

Područja i izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Područja

Izvori / obrazloženje

 1.  

Pedagoško - didaktičko - metodičke kompetencije

 

Zakonska regulativa u srednjem školstvu

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 64/2020)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN, 132/2013)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 105/2010); Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN, 82/2019); Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 100/2021)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 94/2015) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 3/2017)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)
 •  

III

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                           Predsjednica Povjerenstva

                                                              Margita Madunić Kaniški

 


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-5

U Zagrebu, 16.12.2021.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

Za natječaj objavljen dana 02.12.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA NJEMAČKOG JEZIKA utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 20.12.2021.

Doriana Balić

11:00

Kornelija Drakon

11:15

Ozana Lehpamer Zlodi

11:30

Lana Matičević

11:45

Leo Levarda

12:00

Jelena Jelušić

12:15

Svjetlana Weissenbacher

12:30

Sanja Dragić

12:45

Anđela Matanović

13:00

Lidija Bartulović

13:15

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje znanje iz:

1.  Zakon  o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  (NN  87/08,  86/09,  92/10,  105/10, 90/11,  5/12,  16/12,  86/12,  126/12,  94/13,  152/14,  07/17,  68/18,  98/19,64/20) 

2.  Pravilnik  o  pedagoškoj  dokumentaciji  i  evidenciji  te  javnim  ispravama  u  školskoj  ustanovi (NN  47/17,41/19  i  76/19)  

3.  Pravilnik  o  načinima,  postupcima  i  elementima  vrednovanja  učenika  u  osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN  112/10,  82/19)  

4.  Pravilnik  o  kriterijima  za  izricanje  pedagoških  mjera  (NN  94/15,  3/17)

5.  Pravilnik  o  tjednim  radnim  obvezama  učitelja  i  stručnih  suradnika  u  osnovnoj  školi  (NN 34/14,40/14,103/14).  
 

III

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                              Predsjednica Povjerenstva

                                                             Margita Madunić Kaniški


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-6

U Zagrebu, 19.11.2021.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

Za natječaj objavljen dana 28.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA RAZREDNE NASTAVE  utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 23.11.2021.

 

Andreja Kovačić

11:00

Ivana Josipović

11:15

Dominik Kičić

11:30

Lana Jakimov Zeljak

11:45

Melita Bezjak

12:00

Dijana Halužan

12:15

Ivana Buconjić

12:30

Petra Glumpak

12:45

Iva Marjanović

13:00

Dina Perović

13:15

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

 

Područja i izvori za pripremu kandidata

 

1. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)

2. Sadržaji Loomena za razrednu nastavu

3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

5. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava

7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
 

III

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                           Predsjednica Povjerenstva

                                                                                          Margita Madunić KaniškiOSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-5

U Zagrebu, 29.10.2021.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

      ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

        I

 

Za natječaj objavljen dana 11.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA INFORMATIKE utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 04.11.2021.

 

Dolores Batrac

12:30

Jelena Deljak

12:45

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

                  II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

 

Područja i izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Područja

Izvori / obrazloženje

 1.  

Pedagoško - didaktičko - metodičke kompetencije

 

Zakonska regulativa u srednjem školstvu

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 64/2020)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN, 132/2013)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 105/2010); Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN, 82/2019); Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 100/2021)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 94/2015) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 3/2017)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

 

                         III

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                              Predsjednica Povjerenstva

                                                              Margita Madunić Kaniški 


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-4

U Zagrebu, 29.10.2021.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

                          ODLUKU

 o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

                            I

Za natječaj objavljen dana 11.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 04.11.2021.

Rea Bešić

10:00

Ivan Šimunić

10:15

Mateo Duvnjak

10:30

Antonia Barać

10:45

Darija Pilski

11:00

Karla Perkov

11:15

Tea Terzić

11:30

Luna Marija Bogadi

11:45

Stipe Kekez

12:00

Katja Peruško

12:15

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

                                       II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

 

Područja i izvori za pripremu kandidata

 

Rbr.

Područja

Izvori / obrazloženje

 1.  

Stručno-teorijska znanja iz područja hrvatskoga jezika

 

 

Metodika hrvatskoga jezika

 1.  

Pedagoško - didaktičko - metodičke kompetencije

 

Zakonska regulativa u srednjem školstvu

 • Kyriacou, C. (2001) Temeljna nastavna umijeća: metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb: Educa.
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 64/2020)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN, 132/2013)
 •  
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 105/2010); Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN, 82/2019); Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 100/2021)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 94/2015) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, 3/2017)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

 

                                       III

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                           Predsjednica Povjerenstva

                                                              Margita Madunić Kaniški 


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/20-01/08

URBROJ:251-157/20-01-3

U Zagrebu, 01.06.2021.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

                                                ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

                                                   I

Za natječaj objavljen dana 12.05.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 10.06.2021.

Miron Češkić

11:00

Ivana Hukman

11:15

Mario Karadža

11:30

Josip Klarić

11:45

Ludvik Leutar

12:00

Marko Lalić

12:15

Ivan Matić

12:30

Paula Matijašević

12:45

Nikola Nikolac        

13:00

Tomislav Novak     

13:15

 

dana 11.06.2021.

Nikola Oto                             

11:30

Damir Pavković                    

11:45

Dora Pećarić                       

12:00

Domagoj Pelikan                

12:15

Marko Puljić                       

12:30

Filip Svalina                        

12:45

Martina Šikić Pšeničnik     

13:00

Ivana Zeman Berger

13:15

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

                                    II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa usko vezanih za rad učitelja u školi kako slijedi:

1. Neljak, B. (2013).Opća kineziološka metodika, Zagreb, Gopal: Kineziološki fakultet,

2. Neljak, B. (2013). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Zagreb: Gopal, Kineziološki fakultet,

3. Neljak,B. Novak, D. Sporiš,G. Višković, S. Markuš, D.(2011).Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi CROFIT NORME,  Zagreb skriptarnica Kineziololškog fakulteta,

4.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20),

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

  ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

6. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

7. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/19),

9. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15, 3/17),

10. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

11. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13),

12. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

13. Statut škole.

III

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                               Predsjednica Povjerenstva

                                                                             Margita Madunić Kaniški


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

 

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-1

U Zagrebu, 02.veljače 2021.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

 

                                                ODLUKU

          o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

                                          I

 

Za natječaj objavljen dana 19.01.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove  za radno mjesto:

 

                                                    VODITELJ RAČUNOVODSTVA

 

utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1,

 

dana 09. veljače 2021. u razdoblju od 11:00 do 11:30 sati

            11:00 Karmen Župan

            11:15 Sonja Schroeder

            11:30 Ana Bandalo

  

                                           II

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                               Predsjednica Povjerenstva

                                                                             Margita Madunić Kaniški

Upisi u srednju


BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

JELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK STUDENI 2021..docx


Izložba

Instagram – Wikipedija

Virtualna izložba likovnih radova učenika OŠ Žitnjak
Upisi u prvi razred

Motivacija za učenje

Priloženi dokumenti:
46864.pptx


U slučaju potresa

Obavijesti

Telefoni za psihološku pomoćPriručnik

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih


TražilicaKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju