preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

KLASA:112-07/20-01/08

URBROJ:251-157/20-01-3

U Zagrebu, 01.06.2021.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

                                                ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

                                                   I

Za natječaj objavljen dana 12.05.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove za radno mjesto: UČITELJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

dana 10.06.2021.

Miron Češkić

11:00

Ivana Hukman

11:15

Mario Karadža

11:30

Josip Klarić

11:45

Ludvik Leutar

12:00

Marko Lalić

12:15

Ivan Matić

12:30

Paula Matijašević

12:45

Nikola Nikolac        

13:00

Tomislav Novak     

13:15

 

dana 11.06.2021.

Nikola Oto                             

11:30

Damir Pavković                    

11:45

Dora Pećarić                       

12:00

Domagoj Pelikan                

12:15

Marko Puljić                       

12:30

Filip Svalina                        

12:45

Martina Šikić Pšeničnik     

13:00

Ivana Zeman Berger

13:15

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1.

 

                                    II

Na usmenom testiranju  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa usko vezanih za rad učitelja u školi kako slijedi:

1. Neljak, B. (2013).Opća kineziološka metodika, Zagreb, Gopal: Kineziološki fakultet,

2. Neljak, B. (2013). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Zagreb: Gopal, Kineziološki fakultet,

3. Neljak,B. Novak, D. Sporiš,G. Višković, S. Markuš, D.(2011).Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi CROFIT NORME,  Zagreb skriptarnica Kineziololškog fakulteta,

4.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20),

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

  ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

6. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

7. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/19),

9. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15, 3/17),

10. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

11. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13),

12. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

13. Statut škole.

III

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                               Predsjednica Povjerenstva

                                                                             Margita Madunić Kaniški


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

 

KLASA:112-07/21-01/08

URBROJ:251-157/21-01-1

U Zagrebu, 02.veljače 2021.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

 

                                                ODLUKU

          o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

                                          I

 

Za natječaj objavljen dana 19.01.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove  za radno mjesto:

 

                                                    VODITELJ RAČUNOVODSTVA

 

utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

 

usmeno putem intervjua na adresi Osnovna škola Žitnjak, I.Petruševec 1,

 

dana 09. veljače 2021. u razdoblju od 11:00 do 11:30 sati

            11:00 Karmen Župan

            11:15 Sonja Schroeder

            11:30 Ana Bandalo

  

                                           II

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                               Predsjednica Povjerenstva

                                                                             Margita Madunić Kaniški


BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

110 godina OŠ Žitnjak

JELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK SVIBANJ 2021..docx


GOTIK

Izložba

Instagram – Wikipedija

Virtualna izložba likovnih radova učenika OŠ Žitnjak

Gabriel6         Filip6

Dino6

Emina7           Patricija7   

Nika7              Korina7

Lucija7            Lana7

Josipa7           Lara7

Mihael7           Martina7

Jozo7              Sven7

NikaB7            Kristina7

Belmin7         Ivan7

Sara7            Mia7

Ema7            Dominik7

Karla5            Dominik5

Lejla5           Lejla5_2

Ana5               AnaL5

Mateo5           Luna5

Matej5            Toni5

Franka5       Franka5_2

  Leonarda5

Josip5             Patricija5

Katarina5       Ana5.a

Lana8_1          Lana8_2

Lana8_3         Lucia8

Emanuel8    Ana Marija8

Antonio8      Lucija8
Upisi u srednju

 

 

 


U spomen

Priloženi dokumenti:
Vladimir Dubovski.docx


Upisi u prvi razred

Motivacija za učenje

Priloženi dokumenti:
46864.pptx


U slučaju potresa

Obavijesti

Virtualna učionica

Prijava

 

Priloženi dokumenti:
upute za virtualne razrede (3).doc


Telefoni za psihološku pomoćPriručnik

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih


TražilicaKalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju