preskoči na sadržaj
Kreativno i interaktivno podučavanje

Riječ je o aktivnosti  pod nazivom “Projekti mobilnosti u području općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih“. Ključna aktivnost 1 namijenjena je  ostvarivanju mobilnosti zaposlenika  odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu  usavršavanja znanja, vještina i kompetencija  potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.  Odabrali smo aktivnost pod nazivom „Osposobljavanje osoblja“  koja može trajati od 2 dana do 2 mjeseca, konkretnije „sudjelovanje u strukturiranim tečajevima i ostalim oblicima osposobljavanja u inozemstvu“.

Ivana Čale, profesorica mentorica engleskog jezika, voditeljica i koordinatorica  projekta osmislila je idejni prijedlog pod nazivom „Creative and Interactive Teaching“.  U samoj prijavi projekta navela je  glavne poteškoće naše škole s kojima se često susrećemo, a to su: niska motivacija učenika za učenje, slaba akademska  postignuća, rano napuštanje školovanja, često  nasilno ponašanje učenika. Budući da smo svjesni svoje odgovornosti kao nastavnika i važnosti cjeloživotnog učenja, stručnog usavršavanja  i moderniziranja nastave spremno smo krenuli  u projekt „Creative and Interactive teaching“.

    4. ožujka 2015. Ivana Čale napisala je i prijavila je za Osnovnu školu Žitnjak, projekt Erasmus+K1 Creative and Interactive Teaching /Kreativno i interaktivno podučavanje, koji je Agencija za mobilnost i EU programe odobrila u svibnju 2015.g dodijelivši mu financijsku potporu (od 18.361,00 EUR). Projekt je započeo 1.lipnja 2015.g. i traje do 31.5.2016.g.

Teme projekta Erasmus+ K1 aktivnost pod nazivom Creative and interactive teaching / Kreativno i interaktivno podučavanje su povezane s kreativnim metodama podučavanja i upotrebom modernih tehnologija u nastavi.

Ciljevi projekta su:

1. usavršiti i modernizirati metode poučavanja

2. povećati aktivnost i krativnost učenika

3. poboljšati postignuća učenika

4. spriječiti prerano napuštanje škole osnovne i srednje -cilj koji je teže ostvariv zbog socio-ekonomske uvjetovanosti

5. povećati samopouzdanje i motivaciju učitelja

6. ojačati europsku dimenziju škole

7. poboljšati ugled škole

 

    Sudjelovanjem u aktivnostima mobilnosti u inozemstvu učitelji bi trebali  usavršiti pedagoške vještine,metode podučavanja koje bi trebale učiniti nastavu kreativnijom i dinamičnijom. Povećanje motivacije i aktivnosti učenika trebalo bi dovesti do boljih postignuća i rezultata učenika. Stručno usavršavanje u inozemstvu povećat će zadovoljstvo i samopouzdanje učitelja. Sudjelovanje na stručnom usavršavanju je od neprocjenjive vrijednosti za sudionika i imat će izrazito pozitivan i značajan učinak na sudionike, učenike, ostale djelatnike škole, na ugled škole i lokalnu zajednicu. Sudionici strukturiranog tečaja u inozemstvu upoznat će se s obrazovnim sustavom, kulturom i civilizacijom mjesta i zemlje gdje se tečaj održava. Bit će razvijenije  profesionalne, metodičke, jezične, komunikacijske i interkulturalne kompetencije sudionika. Dinamičnom i interaktivnom nastavom željeli bismo imati motivirane i uspješne učenike i učitelje.

 

      Uspješno je ostvareno svih osam planiranih mobilnosti.

1.  English Matters' Study Visit Programme, Island, (06.-12.09.2015.) Sudionik: Sandra Maglov, prof. njemačkog jezika

2. Tečaj Vitamin C boosts education!- Coaching, the non-formal education approach to bring out the best from your learners održao se na Malti  (27.09. -5.10.2015.). Organizator: Dominou association  Sudionik: Ana Vasiljev, soc. pedagoginja

3. Creative Mehodology for Teachers of English as a Foreign Language (19.10.-23.10.2015.), London, V.Britanija. Organizator: Language Link  Sudionik: Ivana Čale,prof. engleskog jezika

4. Creative Teaching in the Primary English Language Classroom (30.11.-04.12.2015.) Lake School of English Oxford, Oxford. Sudionik: Ivana Čale,prof. engleskog jezika

5. Using ICT to facilitate new developments in Teaching and Learning (06.-12.12.2015.) Merganser Consulting Ltd, Bath,V. Britanija. Sudionik: Siniša Režek, prof. matematike i fizike

6. Cooperative Learning Methodology for Teaching (28.2.-5.3.2016.), Dublin, Irska. Sudionik:Tomislav Barun, ravnatelj.

7. Active art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom , Firenza, Italija, (14.-19.03.2016.) Organizator: Europass centro studi europeo. Sudionik: Margareta Milačić, prof. likovne kulture

8. Learning History through Historical Buildings (13.-17.4.2016.) Alicante, Španjolska. Sudionik: Margita Madunić,prof. povijesti.

      Većina sudionika odabrala je tečajeve koji se bave metodikom. Tečaj koji je izabrao učitelj matematike i fizike vezan je uz upotrebu modernih tehnologija u nastavi, a učitelj će ga moći primjenjivati u nastavi oba predmeta.Sudionici će usvojiti  mnoštvo praktičnih, inovativnih nastavnih metoda

    Znanja i vještine koje je socijalna pedagoginja stekla na odabranom tečaju  usko su povezana sa specifičnim potrebama i poteškoćama naše multikulturalne i multietničke škole , a to su učestali slučajevi nasilja-verbalnog, internetskog i fizičkog. Socijalna pedagoginja je naučila kako primjenjivati komunikacijske aktivnosti i igre za jačanje zajedništva, prihvaćanja različitosti, uklanjanja predrasuda.

 

     Nakon sudjelovanja na stručnom usavršavanju u inozemstvu obveza svih sudionika mobilnosti bila je provesti što veći broj diseminacijskih aktivnosti na Učiteljskom vijeću, aktivima društvene i prirodne skupine, županijskim stručnim vijećima. U diseminacijske aktivnosti uključeni su mediji i društvene mreže. Preporuka je Agencije za mobilnost i EU programe da se diseminacijske aktivnosti temelje na prenošenju naučenih praktičnih znanja i vještina.

      Rezultati projekta su:

1. web mjesto u okviru Twin Space-a na platformi eTwinning (neki materijali bit će objavljeni na engleskom i njemačkom jeziku )

2. brošura Kreativno i interaktivno  podučavanje

3. video Kreativno i interaktivno podučavanje (uključeni učenici i učitelji)

4. izvješće, članci o projektu i aktivnostima

5. učenički posteri i crteži vezani uz mjesta i države gdje se tečajevi održavaju

6. informativni letci

7. ručni rad školske zadruge Ruke s motivom islandske kulturne baštine

8. potvrde o sudjelovanju u projektu

Cooperative Learning Methodology for Teaching

NAŠA ŠKOLA U EUROPSKIM PROJEKTIMA

ERASMUS+

 

Osnovna škola Žitnjak sudjeluje u projektnom programu mobilnosti ( Agencija za mobilnost) Erasmus+ K1 iz područja općeg obrazovanja. Zahvaljujuću kvalitetno pripremljenom projektu naša škola je visoko rangirana na natječaju i to na petom mjestu od osnovnih škola sa 82 od mogućih 100 bodova. Za kreativno i interaktivno poučavanje učitelja naše škole ( šest učitelja i ravnatelj) predviđeno je 18.361 euro. Ista sredstva u iznosu od 70% doznačena su na poseban žiro račun škole i namjenski su trošena. Tijekom 2015. i 2016. realizirani su svi odlasci u šest europskih zemalja ( Engleska tri puta, Island, Malta, Španjolska, Italija i Irska. Kao ravnatelj škole imao sam čast i zadatak otići  u Irsku, i to glavni grad Dublin od 27. veljače do 6. ožujka 2016. godine. Među 60-tak profesora iz desetak europskih zemalja (najviše sudionika iz Italije i Španjolske) bilo je nazočno četvero sudionika iz Hrvatske.

Već prvi dan na početnom dogovoru dobili smo program aktivnosti i poučavanja gdje nam je rečeno da smo došli učiti i usvojiti nova znanja i vještine, te doživjeti irsku kulturu, povijest i upoznati školstvo zemlje domaćina. Predavanja i radionice su se odvijale u okviru IPA-e i započinjale ujutro u 9 sati, a završavale oko 14 sati. U međuvremenu bi imali sat vremena pauze za ručak , a nakon toga krenuli na obilazak galerija, muzeja i poznatih povijesnih lokaliteta u Dublinu i bližoj okolici. Budući da nas je bilo 60-tak ukupno, bili smo podijeljeni na tri grupe, te sam ja odabrao program pod nazivom 'Talking to people' . Cijeli program se odvijao na engleskom i moj prvi dojam bio je da svi ljudi koji su puno mlađi od mene perfektno govore engleski iako su iz različitih europskih zemalja. Budući da sam kroz svoje školovanje učio isključivo njemački, a engleski kroz tečajeve i boravak u tri navrata po tri mjeseca u SAD-u, odmah sam se na predstavljanju ostalim članovima ispričao na nedovoljnom poznavanju, ali sam istaknuo kako sam spreman učiti i uložiti napor kako bih uspješno slijedio program. Tom prilikom dobio sam ohrabrenje ostalih članova i obećanje kako će mi pomoći, a poglavito je ohrabrenje stiglo od voditelja projekta gospodina Eduarda Marina iz Malage, te profesorice Pauline Kelly. Tada mi je rečeno da kada Program bude gotov, da ću puno bolje govoriti a i usvojiti novih saznanja i vještina poučavanja.  Poglavito upečatljiva je bila prezentacija informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) profesora Neill O'Sullivena, te upotreba i mogućnost koju pruža Google u svakodnevnom učenju i poučavanju ( upotreba tabela, grafikona, TV emisija, arhitekture, itd.).

POVIJESNO NASLIJEĐE DUBLINA

O samoj povijesti i nastanku Irske i Dublina najviše smo naučili obilazeći muzeje ( Nacionalni muzej) ,  galerije ( Dublin City Gallery The Hugh Lane), te u nacionalnoj biblioteci u okviru Trinity College – Dublin. U Nacionalnoj biblioteci ( Library Dublin) susreli smo se sa najpoznatijom sačuvanom knjigom Kelta ( The Book of Kells) koja  kroz oslikani rukopis evanđelja na latinskom jeziku datirano između 725. i 825. godine svjedoči o postanku Kršćanstva u Irskoj. Po nekima ta knjiga je nastala 597. godine (slično kao i pojava Kršćanstva u Hrvatskoj ). Drugi viđeni, puno noviji spomenik o Irskoj povijesti je 'Proklamacija o Irskoj Republici' koja govori o neuspjelom ustanku protiv Engleza 1916., te stečenoj nezavisnosti tek 1949. godine.

Nadalje, kada govorimo o povijesnom naslijeđu imali smo priliku jedan dan otići stotinjak kilometara od Dublina u unutrašnjost Irske, te upoznati dva povijesna mjesta. Prvo smo obišli srednjevjekovni grad Kilkenny gdje je svaka zgrada povijesni i srednjevjekovni spomenik. Posebno je upečatljiva bila katedrala The Black Abbey koja je okružena grobovima iz Keltskog doba sa specifičnim križevima. Slične odlike iz najstarije povijesti vladavine Kelta viđene su i u mjestu Glendalough  gdje su ostatci srušene crkve, kao i tornja u kojem se sklanjalo stanovništvo i vrijedne knjige.

Posjećujući muzeje, galerije, povijesna i srednjevjekovna mjesta može se zaključiti da ima nekih sličnosti sa nastankom Kršćanstva u Hrvatskoj u ranom srednjem vijeku. Kroz te posjete potvrdila se torija sa dopodnevnih predavanja i radionica o bogatstvu irske kulture, jezika, književnosti i umjetnosti, kao i o burnim vremenima irske mukotrpne povijesti od vladavine Kelta do vladavine Engleza, te osamostaljenja u 20. stoljeću.

ŠKOLSKI SUSTAV U IRSKOJ

Tijekom boravka u Dublinu imali smo priliku vidjeti dvije škole, i to osnovnu i srednju  školu. Interesantno je da znanje engleskog jezika nije preduvjet za upis u školu, jer je školovanje obavezno do navršene 16. godine. U slučaju da dijete ne govori engleski, škola pruža intenzivno učenje jezika. Paralelno postoji sustav dodatne potpore učenicima sa dodatnim zahtjevima (ADHD, disleksija, invaliditet, itd.). U usporedbi sa hrvatskim školskim sustavom, u Irskoj djeca brže nauče čitati i pisati, dok se svi ostali aspekti kurikuluma do kraja školske godine otprilike poravnaju. Gradivo se u nižim razredima savladava prema individualnim mogućnostima učenika i dokle god je unutar državnog prosjeka ne vrši se posebna intervencija za brži napredak. Na primjer na pisana slova se prelazi u trećem razredu, kako je koji učenik spreman. Ako je potrebno, pruža se dodatna pomoć u malim grupama unutar redovne satnice. U slučaju da je učenik kontinuirano ispod određenog nivoa znanja, ili se ne može socijalno prilagoditi, škola i roditelji donose zajednički odluku o ponavljanju razreda.

Ono što je u Irskoj puno bolje nego kod nas je potpuni nedostatak stresa i pritisaka na učenike i roditelje, te se školovanje odvija uz potporu između škole i roditelja, odnosno staratelja. Roditeljski sastanci po sistemu jedan na jedan održavaju se jednom godišnje, ali se po potrebi može izravno sastajati sa nastavnicima tijekom čitave godine. Postoji određena minutaža za izvršavanje određenih zadataka tako na primjer domaća zadaća bi se trebala obaviti za 20 minuta u prvom i drugom razredu, 30 minuta u trećem i četvrtom, te do 60 minuta u  petom i šestom razredu. Roditelj može prekinuti domaći rad ukoliko traje duže, te o tome obavijestiti nastavnika kako bi se ubuduće smanjio obim domaće zadaće i adekvatno prilagodio vremenu. Interesantno je također da se petkom ne zadaje domaća zadaća, te da nema obavezne lektire.

OCJENJIVANJE U IRSKIM ŠKOLAMA

Kontinuirano testiranje obavlja se redovito u svim školama, a lrajem školske godine ( od četvrtog razreda nadalje) rade se i standardizirani testovi iz matematike ( Sigma T Maths Test) i engleskog ( Drumcondra Test). U srednjoj školi testiranje je još formalnije. Svaka škola ima svoj oblik i format svjedodžbi i one nisu standardizirane. U srednjim školama svjedodžbe se dobivaju kvartalno i sadrže ocjenu i napomenu učitelja za svaki predmet, dok u osnovnim školama se svjedodžba izdaje na kraju školske godine i sadrže sljedeće rubrike:

Procjena koliko je dijete zainteresirano za učenje, radi li samostalno, kako radi sa ostalom djecom i radi li zadaću u skladu sa svojim sposobnostima

Procjena djeluje li dijete sretno u školi, kako se ponaša u razredu i kako izražava svoje osjećaje te brine li o tuđim osjećajima

Ocjena od jedan do pet za svaki predmet s opisom- komentarom svakog učitelja. Matematika, engleski i irski jezik ocjenjuju se po nekoliko segmenata ( slušanje i razumijevanje, usmeno izražavanje, čitanje i pisanje)

Direktna napomena učitelja roditeljima

Opći osvrt razrednog učitelja/ice na uspjeh djeteta u školskoj godini

ZAKLJUČAK

Na kraju završenog tečaja svi sudionici su dobili certifikat o završenom tečaju. Naglasio bih da bih preporučio svim prosvjetnim djelatnicima da ako su u mogućnosti svakako sudjeluju u ovakvim i sličnim projektima jer će steći nova saznanja i alate za svoje individualno napredovanje, a isto tako za edukaciju svojih učenika. Smatram da se treba odazvati projektima Agencije za mobilnost jer će se kroz takve projekte duhovno i intelektualno obogatiti, što će dati novi elan i polet za još bolji rad i rezultate našeg nadasve odgovornog zvanja učenja i podučavanja.

                                                                                                   Tomislav Barun, prof. .                                                                                                    Ravnatelj OŠ Žitnjak, Zagreb

Coaching u obrazovanju

GROW MODEL COACHINGA

GROW model sastoji se od četiri faze (Goal-cilj, Reality-stvarnost, Options-mogućnosti, Way forward-ići naprijed). Uz svaku fazu opisat ću i po jedan konkretan alat koji se primjenjuje u coachingu i koji sam osobno koristila na usavršavanju.

1.Goal faza:

Na samom početku klijent postavlja svoj cilj, odnosno opisuje se stanje koje želimo postići. Pri tome koristili smo alat posuđen iz NLP-a (neurolingvističko programiranje) koji kaže kako bi ciljevi trebali biti postavljeno pametno te se zovu „S.M.A.R.T ciljevi“ (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time framed). To znači da cilj mora biti specifičan, mjerljiv, dostižan, realan te postavljen u određenom i konkretnom vremenskom razdoblju. Dobro je odrediti točan datum do kojega želimo ostvariti svoj cilj. Specifičnost se odnosi da točno i konkretno možemo navesti što želimo postići, u jednostavnoj, prostoj rečenici. Cilj nam ne smije biti prelagan jer nećemo biti dovoljno motivirani, a s druge strane ne smije biti niti previsoko postavljen tj. nedostižan jer nam se može dogoditi da se prestrašimo i odustanemo na samome početku. Potrebno je malo izaći iz svoje svakodnevne zone ugode, ali opet nije korisno ni preporučljivo biti u stresnoj zoni gdje ćemo „sagorjeti“.

2.Reality faza:

Provjera stvarnosti faza je u kojoj promišljamo gdje se sada nalazimo s obzirom na postavljeni cilj. Ovdje coach koristi jednostavan alat „Kotač života“ u kojoj klijent procjenjuje svoje sadašnje stanje u odnosu na obitelj, prijatelje, ljubavni život, zdravlje, novac, profesionalni i osobni razvoj. Samim radom na osvještavanju zadovoljstva u određenim aspektima života često klijenti uviđaju kako žele promijeniti prethodno postavljeni cilj.

3.Options faza:

Kada smo osvijestili svoje polazište i odredili odredište, tada nam coach pomaže da se dosjetimo barem deset načina kojima bismo mogli doći do rješenja problema. Kao i kod metode brainstorminga (oluja mozgova), zadatak coacha je da se pobrine kako klijent ne bi odbacivao rješenja već da ih navodi što više, ma koliko god ona zvučala smiješno ili nemoguće. Ovu fazu smatram jako zahtjevnom, jer kada ste u problemu, zna se dogoditi da ne vidite niti jedno rješenje, a kamoli tek deset njih. Ovdje se coach može koristiti alatom „Tehnika paralelnog mišljenja ili Šest šešira“. Riječ je o tome da se na isti problem gleda sa šest drugačijih perspektiva. Bijeli šešir usredotočuje se na podatke, činjenice i raspoložive informacije. Crveni šešir treba se usredotočiti na svoje osjećaje i predosjećaje kada razmišlja o problemu i iznijeti ih bez puno razmišljanja. Crni šešir oprezno razmišlja o rizicima i mogućim negativnim posljedicama, zagovara oprez i ističe sve što se ne može riješiti. Žuti šešir je optimist koji razmišlja o najboljim mogućim (realnim) rezultatima i kao protuteža Crnom šeširu zagovara pozitivne strane rješenja problema ili mogućnosti. Nije intuitivan poput Crvenog šešira već svoj optimizam temelji na logičkim osnovama. Zeleni šešir kreativno razmišlja o mogućem rastu ili razvoju, idejama koje mogu proizaći jedna iz druge, postavlja pitanje "Može li se ovo napraviti na bilo koji drugi način?". Plavi šešir nudi pregled situacije s odmakom.

 

4.Way forward faza:

Zadnja faza coachinga odnosi se na ustrajnost i ne odustajanje od zadanog cilja. U procesu coachinga razgovara se i o mogućim, očekivanim problemima, preprekama i osobama koje nas mogu sprječavati, čak i nenamjerno, na putu do našeg cilja. Razgovara se o strahovima, ograničavajućim vjerovanjima i o prošlim iskustvima vezanim uz naš cilj. Vrlo važno je napraviti konkretan plan i odrediti sve korake. A još važnije je odrediti prvi, minimalni, jednostavni korak s kojim ćemo početi i koji ćemo napraviti odmah danas (a ne sutra ili od ponedjeljka) čim završimo sa coachingom.

                                                                                                                                       Ana Vasiljev, socijalna pedagoginja

Priloženi dokumenti:
Malta.pptxJELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK PROSINAC 2018..docx


GOTIK


Brošura za roditelje
Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf


Upisi u prvi razred

Upisi u srednju

ERASMUS

TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju